GPS Program

Map Sonic

Röstvägledd navigation för säker bilkörning

Kartprogramvaran MapSonic erbjuder ett komplett navigationssystem för användare av Pocket PC eller Palm OS handdatorer. Dessutom kan programmet användas i Windows miljö för bärbara PC.

Kartdatabasen kommer från Teleatlas med kartor över 18 länder i Europa. Sverige, Norge, Danmark, Finland, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Portugal, Spanien och Schweiz.

Installationen görs enkelt med 4 st CD-rom skivor. Den första skivan innehåller PC och PDA applikationen och en användarmanual. De 3 övriga skivorna innehåller kartmaterial. Under installationen väljs vilket språk röstinformationen skall ges på, välj mellan svenska, danska, norska, engelska ,franska, tyska, italienska eller spanska.

Därefter skall kartor definieras i MapStore. Markera det aktuella kartområdet och välj vilken detaljnivå som skall användas. Om så önskas kan kartmaterialet vara så detaljerat som att du kan söka på gatunamn och husnummer

Synkronisera din handdator med din PC och kartorna lagras på minneskort eller direkt i handdatorn.

Anslut och aktivera din GPS

I översiktsläget kan du enkelt markera en gata, eller leta på information i Kartdatabasen för att hitta din destination. I navigationsläget visar MapSonic vägen till ett valt mål samt vilken fil man ska köra i, skalan ändras automatiskt till den bästa skalan för en säker navigering, samtidigt får du en röstinformation med körriktningsorder via handdatorns högtalare.

I Kartdatabasen hittar du 23 olika sökkategorier så som flygplatser, parkering, bensinstationer, restauranger. Lägg upp egna kategorier över dina kunder eller planera flera stopp under din resa.

Koppling till Outlooks kontaktregister så att GPS information kan lagras i kontaktuppgifterna eller navigera direkt från Outlook


 

Specifikation MapSonic
System: PocketPC eller Palm OS 5.0
Utrustad med ARM-processsor
256 färger
Windows CE 3.0 eller senare
Windows NT Workstation version 4.0 med SP 3
Windows 98, Me, 2000, XP

Kartmaterialet kan lagras på PDA:ns RAM minne eller SD-kort, full detaljnivå
 

Skandinavien
Belgien - Frankrike - Luxenburg - Schweiz
Kanarieöarna
Tyskland - Österrike - Schweiz
Spanien - Portugal
Storbritannien - Irland
Italien - Schweiz