Sammanställning av olika produkter och olika enheter som ingår i paket lösningar.